Nábor

1HB5Y-l8S_GxbEPuybjKog

Dobré profesionálne správanie je našou najzákladnejšou požiadavkou na profesionála.Základom profesionálnej etiky je nepoškodzovať záujmy spoločnosti za účelom osobného zisku.

Zodpovednosť je ťažká ako slovo, bez ohľadu na hodnosť funkcie.Dosť malí na to, aby boli zodpovední sami za seba, aby boli zodpovední voči spoločnosti, zodpovední ľudia si všímajú dôsledky svojich slov a činov, ochotní a schopní znášať.Každý v práci nesie svoju zodpovednosť a budovanie spoločnosti bude pevné ako skala.